جدید ترین کد آهنگ های پیشواز

محبوبترین مطالب از دیدگاه کاربران

کد آهنگ پیشواز علی لهراسبی

کد آهنگ پیشواز علی لهراسبی

دریافت کد آهنگ پیشواز همراه اول و ایرانسل و رایتل علی لهراسبی 

کد آهنگ پیشواز علی لهراسبی

ایرانسل : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز ایرانسل موردنظر خود را به ۷۵۷۵ ارسال نمایید.

تک آهنگ ها:

 • آهنگ پیشواز : گل رز | کد فعال سازی :  ۳۳۱۷۷۰۳
 • آهنگ پیشواز : همه چیز آنجاست – تیتراژ پایانی | کد فعال سازی : ۴۹۱۴۴۷
 • آهنگ پیشواز : همه چیز آنجاست ۲ – تیتراژ پایانی| کد فعال سازی : ۴۹۱۴۴۸
 • آهنگ پیشواز : خداحافظ بچه | کد فعال سازی : ۲۲۱۱۶۶۵
 • آهنگ پیشواز : رهایی | کد فعال سازی : ۴۹۱۳۲۶
 • آهنگ پیشواز : سریال شیدایی | کد فعال سازی : ۲۲۱۱۵۲۰
 • آهنگ پیشواز : سریال شیدایی ۱ | کد فعال سازی : ۴۹۱۱۹۲
 • آهنگ پیشواز : سریال شیدایی ۲ | کد فعال سازی : ۴۹۱۱۹۳
 • آهنگ پیشواز : با تو | کد فعال سازی : ٣٣١٢۴١۴
 • آهنگ پیشواز : با تو | کد فعال سازی : ٣٣١٢۴١۴
 • آهنگ پیشواز : بوی عید| کد فعال سازی : ٣٣١٢۴٠٧
 • آهنگ پیشواز : به من بفهمون| کد فعال سازی : ٢٢١١٣٢٨
 • آهنگ پیشواز : بی نهایت | کد فعال سازی : ٣٣١٢۴١٢
 • آهنگ پیشواز : چیزی نگو | کد فعال سازی : ٣٣١٢۴١١
 • آهنگ پیشواز : درخت سیب | کد فعال سازی : ٢٢١۶٣٧
 • آهنگ پیشواز : رو به بهار | کد فعال سازی : ٢٢١۵۵۶
 • آهنگ پیشواز : سه پنج دو | کد فعال سازی :٢٢١١۴٣٣
 • آهنگ پیشواز : سه پنج دو ۲ | کد فعال سازی : ٢٢١١۴٣۴
 • آهنگ پیشواز : عطر بارون | کد فعال سازی : ٢٢١١٠٣٧
 • آهنگ پیشواز : نجاتم بده | کد فعال سازی : ۲۲۱۱۵۵۹
 • آهنگ پیشواز : عطر عشق | کد فعال سازی : ٣٣١٢۴٠۶
 • آهنگ پیشواز : عمو با آب برمی گرده | کد فعال سازی : ٢٢١٧٢٣
 • آهنگ پیشواز : فاصله ها | کد فعال سازی : ٢٢١١٠٠٧
 • آهنگ پیشواز : فکر تو| کد فعال سازی : ٣٣١٢۴١٣
 • آهنگ پیشواز : کوله بار غربت | کد فعال سازی : ٣٣١٢۴١٧
 • آهنگ پیشواز : گم کرده| کد فعال سازی : ٣٣١٢۴٠٩
 • آهنگ پیشواز : لیلا | کد فعال سازی : ٣٣١٢۴١۵
 • آهنگ پیشواز : من و تو | کد فعال سازی : ٣٣١٢۴٠٨
 • آهنگ پیشواز : نگو | کد فعال سازی : ٣٣١٢۴١۶
 • آهنگ پیشواز : هویت| کد فعال سازی : ٣٣١٢۴١٠

آلبوم چهارده:

 • آهنگ پیشواز : دل نوازان | کد فعال سازی : ٢٢١۶٣١
 • آهنگ پیشواز :  دلواپسی | کد فعال سازی : ۳۳۱۱۶۲۸
 • آهنگ پیشواز :  سزامه | کد فعال سازی : ۳۳۱۱۶۳۱
 • آهنگ پیشواز :  اتاق سوت و کور| کد فعال سازی : ۳۳۱۹۶۲
 • آهنگ پیشواز :  عذاب دوست داشتن | کد فعال سازی : ۳۳۱۹۶۰
 • آهنگ پیشواز :  چشامو بستم | کد فعال سازی : ۳۳۱۱۶۲۷
 • آهنگ پیشواز :  غافل | کد فعال سازی : ۳۳۱۹۶۴
 • آهنگ پیشواز :  بعد رفتنت | کد فعال سازی : ۳۳۱۹۶۱
 • آهنگ پیشواز :  اقرار| کد فعال سازی : ۳۳۱۱۶۲۹
 • آهنگ پیشواز :  کوه | کد فعال سازی : ۳۳۱۹۶۳
 • آهنگ پیشواز :  مرگ برگ | کد فعال سازی : ۳۳۱۱۶۳۰
 • آهنگ پیشواز : تنها نرو| کد فعال سازی : ۳۳۱۱۶۴۳
 • آهنگ پیشواز :  انتظار | کد فعال سازی : ۳۳۱۹۶۵

آلبوم ربات:

 • آهنگ پیشواز :   شرشر بارون| کد فعال سازی : ۳۳۱۷۲۵۰
 • آهنگ پیشواز :   سفر| کد فعال سازی : ۳۳۱۷۲۵۱
 • آهنگ پیشواز :   دیوونه وار| کد فعال سازی :  ۳۳۱۷۲۵۲
 • آهنگ پیشواز :  حالم خوبه| کد فعال سازی :  ۳۳۱۷۲۵۳
 • آهنگ پیشواز :   دیگه خسته شدم| کد فعال سازی :  ۳۳۱۷۲۵۴
 • آهنگ پیشواز :   پناه| کد فعال سازی : ۳۳۱۷۲۵۵

آلبوم تصمیم:

 • آهنگ پیشواز :   چشمامو می بندم | کد فعال سازی : ۳۳۱۳۷۳۲
 • آهنگ پیشواز :  حرفای نگفته | کد فعال سازی :  ۳۳۱۳۷۳۳
 • آهنگ پیشواز :  خوب فکر کن| کد فعال سازی :  ۳۳۱۳۷۳۵
 • آهنگ پیشواز :  تصمیم| کد فعال سازی :  ۳۳۱۳۷۳۶
 • آهنگ پیشواز :   بازم دوباره | کد فعال سازی :  ۳۳۱۳۷۳۷
 • آهنگ پیشواز :   قلبم | کد فعال سازی : ۳۳۱۳۷۳۸
 • آهنگ پیشواز :   راهرو | کد فعال سازی :  ۳۳۱۳۷۳۹
 • آهنگ پیشواز :   بارون| کد فعال سازی :  ۳۳۱۳۷۴۰
 • آهنگ پیشواز :   صدام کن| کد فعال سازی :  ۳۳۱۳۷۴۱
 • آهنگ پیشواز :   راه شمالی | کد فعال سازی :  ۳۳۱۳۷۴۲
 • آهنگ پیشواز :   رویا | کد فعال سازی : ۳۳۱۳۷۴۳
 • آهنگ پیشواز :   عطر نرگس | کد فعال سازی : ۳۳۱۳۷۴۴

همراه اول : برای فعال‌سازی کد آهنگ پیشواز موردنظر خود را به ۸۹۸۹ ارسال نمایید، در صورت مشکل با ۹۹۹۰ تماس بگیرید.

تک آهنگ ها:

 • آهنگ پیشواز : گل رز | کد فعال سازی : ۶۶۶۹۸
 • آهنگ پیشواز : گل رز ۲ | کد فعال سازی : ۶۶۶۹۹
 • آهنگ پیشواز : خداحافظ بچه | کد فعال سازی :   ۷۰۹۷۷
 • آهنگ پیشواز : خداحافظ بچه ۲ | کد فعال سازی : ۷۰۹۷۸

آلبوم چهارده:

 • آهنگ پیشواز :  دلنوازان| کد فعال سازی : ۳۴۷۲۹
 • آهنگ پیشواز :  دلواپسی | کد فعال سازی : ۳۴۷۳۰
 • آهنگ پیشواز :  سزامه | کد فعال سازی : ۳۴۷۳۱
 • آهنگ پیشواز :  اتاق سوت و کور| کد فعال سازی : ۳۴۷۳۲
 • آهنگ پیشواز :  عذاب دوست داشتن | کد فعال سازی : ۳۴۷۳۳
 • آهنگ پیشواز :  عذاب دوست داشتن | کد فعال سازی : ۳۰۲۰۹
 • آهنگ پیشواز :  عذاب دوست داشتن ۲ | کد فعال سازی : ۳۰۲۱۰
 • آهنگ پیشواز :  چشامو بستم | کد فعال سازی : ۳۴۷۳۴
 • آهنگ پیشواز :  غافل | کد فعال سازی : ۳۴۷۳۵
 • آهنگ پیشواز :  بعد رفتنت | کد فعال سازی : ۳۴۷۳۶
 • آهنگ پیشواز :  اقرار| کد فعال سازی : ۳۴۷۳۷
 • آهنگ پیشواز :  کوه | کد فعال سازی : ۳۴۷۳۸
 • آهنگ پیشواز :  مرگ برگ | کد فعال سازی : ۳۴۷۳۹
 • آهنگ پیشواز : تنها نرو (ریمیکس) | کد فعال سازی : ۳۴۷۴۰
 • آهنگ پیشواز :  انتظار | کد فعال سازی : ۳۴۷۴۱

آلبوم ربات:

 • آهنگ پیشواز :   شرشر بارون| کد فعال سازی : ۶۳۰۰۱
 • آهنگ پیشواز :   دوسم نداری| کد فعال سازی : ۶۳۰۰۲
 • آهنگ پیشواز :   سفر| کد فعال سازی : ۶۳۰۰۳
 • آهنگ پیشواز :   دیوونه وار| کد فعال سازی : ۶۳۰۰۴
 • آهنگ پیشواز :   فال| کد فعال سازی :  ۶۳۰۰۵
 • آهنگ پیشواز :   دلهره| کد فعال سازی :  ۶۳۰۰۶
 • آهنگ پیشواز :   دیوار| کد فعال سازی : ۶۳۰۰۷
 • آهنگ پیشواز :  حالم خوبه| کد فعال سازی : ۶۳۰۰۸
 • آهنگ پیشواز :   دیگه خسته شدم| کد فعال سازی : ۶۳۰۰۹
 • آهنگ پیشواز :   پناه| کد فعال سازی : ۶۳۰۱۰

آلبوم تصمیم:

 • آهنگ پیشواز :   چشمامو می بندم | کد فعال سازی : ۳۰۶۵۹
 • آهنگ پیشواز :  حرفای نگفته | کد فعال سازی : ۳۰۶۶۰
 • آهنگ پیشواز :  خوب فکر کن| کد فعال سازی : ۳۰۶۶۱
 • آهنگ پیشواز :  تصمیم| کد فعال سازی : ۳۰۶۶۲
 • آهنگ پیشواز :   بازم دوباره | کد فعال سازی : ۳۰۶۶۳
 • آهنگ پیشواز :   قلبم | کد فعال سازی : ۳۰۶۶۴۴
 • آهنگ پیشواز :   راهرو | کد فعال سازی : ۳۰۶۶۵
 • آهنگ پیشواز :   بارون| کد فعال سازی : ۳۰۶۶۶
 • آهنگ پیشواز :   صدام کن| کد فعال سازی : ۳۰۶۶۷
 • آهنگ پیشواز :   راه شمالی | کد فعال سازی : ۳۰۶۶۸
 • آهنگ پیشواز :   رویا | کد فعال سازی : ۳۰۶۶۹
 • آهنگ پیشواز :   عطر نرگس | کد فعال سازی : ۳۰۶۷۰

رایتل : برای فعال‌سازی کد آهنگ راینواز موردنظر دستور ” کد راینواز+فاصله+ON ” را به سامانه پیامکی ۲۰۳۰ ارسال نمایید.

آلبوم ربات:

 • آهنگ پیشواز :   شرشر بارون| کد فعال سازی : ۱۶۰۷۲
 • آهنگ پیشواز :   دوسم نداری| کد فعال سازی : ۱۶۰۷۳
 • آهنگ پیشواز :   سفر| کد فعال سازی : ۱۶۰۷۴
 • آهنگ پیشواز :   دیوونه وار| کد فعال سازی : ۱۶۰۷۵
 • آهنگ پیشواز :   فال| کد فعال سازی :  ۱۶۰۷۶
 • آهنگ پیشواز :   دلهره| کد فعال سازی :  ۱۶۰۷۷
 • آهنگ پیشواز :   دیوار| کد فعال سازی : ۱۶۰۷۸
 • آهنگ پیشواز :  حالم خوبه| کد فعال سازی : ۱۶۰۷۹
 • آهنگ پیشواز :   دیگه خسته شدم| کد فعال سازی : ۱۶۰۸۰
 • آهنگ پیشواز :   پناه| کد فعال سازی : ۱۶۰۸۱
خبرنامه:
با عضویت در خبرنامه پاپ موزیک همیشه بروز باشید.
ایمیل خود را بدون www وارد کنید!
برچسب ها:
بهزاد می گويد: پاسخ دادن

با عرض سلام و خسته نباشید لطفا امکان این رو فراهم کنید که حداقل متن آهنگ رو بزارید کنار کد تا بفهمیم چیه اصلا نمیشه اخه از رو اسم انتخاب کنید مرسی با تشکر از زحماتتون……

ارسال دیدگاه: